Betingelser

Betingelser Pakning og transport af antagne værker til Kunsthal Charlottenborg Du skal selv stå for pakning og transport af dit/dine bidrag til Kunsthal Charlottenborg samt eventuel transportforsikring, ligesom for tilbagetransporten efter at udstillingen er slut.

Dine bidrag vil være forsikret mod vandskade, brandskade og indbrud i perioden, hvor de befinder sig på Kunsthal Charlottenborg.

Tilladelse til visning
Når du indsender ansøgningen og billeder af dit/dine bidrag, skal du give din tilladelse til at publicere dit/dine bidrag i udstillingskataloget for Forårsudstillingen og at billedmateriale af dit/dine bidrag tilbydes pressen for publicering i forbindelse med mediedækningen af Forårsudstillingen 2017.

Når et arbejde er antaget til udstillingen, kan indsenderen ikke kræve, at værket ikke bliver udstillet. Hvis et værk er med på udstillingen, kan udstilleren ikke kræve det tilbage, før udstillingen er slut.

Jeg accepterer endvidere at mit/mine kunstværker som udstilles på Forårsudstillingen, i udsendelses-øjemed må vises på TV, Radio samt Web, og at jeg i den forbindelse er afskåret fra at kræve royalties eller andet vederlag fra de forskellige medier, Charlottenborg Fonden og Kunsthal Charlottenborg.

Ved salg af værker
Ved ethvert salg af værker på udstillingen på Kunsthal Charlottenborg tager Charlottenborg Fonden 30% i provision. Salgsprisen, som du opgiver i ansøgningen, skal derfor være inkluderet provisionen. Du vil først få betaling, når køber har betalt det fulde beløb. Salgsprisen fastsættes så den er inkluderet alt, hvad køberen ser (dvs. rammer og lignende) også med hensyn til om værket findes i mere end et eksemplar eller ej, hvilket også er oplyst i ansøgningen. Charlottenborg Fonden er uden ansvar overfor dig, hvis en køber springer fra.